Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Als psychologen weten we maar al te goed dat een goede behandelrelatie een belangrijke voorwaarde is voor het succes van de relatietherapie of mediation. Anders gezegd: Je moet “een goede klik” hebben met je relatietherapeut of mediator. Daarom bieden we de mogelijkheid om eerst een kennismakingsgesprek van een half uur in te plannen, waardoor u en uw partner rustig kunnen overwegen of jullie de therapie met ons (of met één van ons) wilt doorlopen. Mocht u instemmen met de therapie, dan maken we samen een afspraak voor het intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek duurt gemiddeld anderhalf uur en verloopt volgens een vaste structuur. De relatietherapeut zal inventariseren wat de huidige relatieproblemen zijn, hoe ze in stand worden gehouden en wat er vervolgens aan te doen valt. Bij relatietherapie zijn er twee intakegesprekken: één betreffende de actuele problemen en één betreffende de persoonlijke voorgeschiedenis van iedere partner. Vervolgens volgt hieruit een plan van aanpak, dat in overleg met u en uw partner opgesteld wordt. Wanneer u hiermee instemt, dan kunnen de sessies ingepland worden. Hierbij ben ik flexibel en is het ook mogelijk om uw afspraak in de avonduren te plannen.

Vanaf 18 juli 2022 hanteer ik de volgende tarieven:

Een individueel consult relatietherapie kost €95,- per sessie. Voor relatietherapie met paren €110,- per sessie. Een sessie duurt bij mij 60 minuten. De relatietherapie heeft een gemiddelde duur van acht gesprekken à 90 minuten. Ter ondersteuning van de relatietherapie kunnen vragenlijsten worden ingezet.

Hoe vaak u komt, is afhankelijk van de aard, ernst en duur van de relatieproblemen. En of er sprake is van hardnekkige interactiepatronen. Meestal worden er in het begin wekelijkse afspraken gemaakt. Als er gedurende de relatietherapie meer inzicht ontstaat in de relatieproblemen en de mogelijkheden voor behandeling, dan geeft de relatietherapeut een inschatting van de behandelduur.

Mocht u verhinderd zijn, of kan u onverhoopt niet op de behandeling verschijnen? Dan willen wij u vragen om dit tenminste 48 uur van tevoren kenbaar te maken. U kunt contant betalen, maar overboeking behoort ook tot de mogelijkheden.