Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Als psychologen weten we maar al te goed dat een goede behandelrelatie een belangrijke voorwaarde is voor het succes van de relatietherapie of mediation. Anders gezegd: Je moet “een goede klik” hebben met je relatietherapeut of mediator. Daarom bieden we de mogelijkheid om eerst een kennismakingsgesprek van een half uur in te plannen, waardoor u en uw partner rustig kunnen overwegen of jullie de therapie met ons (of met één van ons) wilt doorlopen. Mocht u instemmen met de therapie, dan maken we samen een afspraak voor het intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek duurt gemiddeld anderhalf uur en verloopt volgens een vaste structuur. De relatietherapeut/mediator zal inventariseren wat de huidige relatieproblemen zijn, hoe zijn in stand worden gehouden en wat er vervolgens aan te doen valt. Uiteindelijk volgt uit het intakegesprek een plan van aanpak, dat in overleg met u en uw partner opgesteld wordt. Wanneer u instemt met het plan van aanpak, dan kunnen de sessies ingepland worden. Hierbij zijn we flexibel en is het ook mogelijk om uw afspraak in de avonduren te plannen.

Het intakegesprek voor duo-relatietherapie werkt op een vergelijkbare wijze. Eerst zien beide relatietherapeuten beide partners individueel (intakegesprekken), waarna het derde gesprek weer gezamenlijk zal zijn. Vervolgens worden de bevindingen uit de intake teruggekoppeld en de herkenning hiervan nagevraagd. Aan het slot van het gesprek zal er een plan van aanpak voorgesteld worden.

Vanaf 19 mei 2020 hanteren we de volgende tarieven:

Een individueel consult relatietherapie kost €95,- per sessie. Voor relatietherapie met paren 110€,- per sessie. Een sessie duurt bij ons 60 minuten. Voor duo-relatietherapie is het tarief €150,- per sessie. De behandeling heeft een gemiddelde duur van acht gesprekken à 90 minuten. Inclusief persoonlijkheidstest, intakegesprek (120 minuten, met 15 minuten pauze) en behandelvoorstel: €250,-

Hoe vaak u komt, is afhankelijk van de aard, ernst en duur van de relatieproblemen. In het begin zullen wekelijkse afspraken worden gemaakt. Wanneer gedurende de relatietherapie meer inzicht ontstaat in de klachten en de mogelijkheden voor behandeling, dan geeft de relatietherapeut een inschatting van de behandelduur.

Mocht u verhinderd zijn, of kan u onverhoopt niet op de behandeling verschijnen? Dan willen wij u vragen om dit tenminste 48 uur van tevoren kenbaar te maken. U kunt contant betalen, maar overboeking behoort ook tot de mogelijkheden.