Herstel de liefde met EFT

EFT

Praktijkvoorbeeld

*Sarah en Tim verschijnen in de spreekkamer. Tim weet eigenlijk niet waarom hij hier zit. Het enige wat hij weet, zegt hij, is dat hij en Sarah een knallende ruzie hebben gehad. Zij beschuldigt hem ervan dat hij haar op een feestje genegeerd heeft en dreigt nu dat ze hun kind meeneemt en bij haar zuster gaat wonen. Tim begrijpt er niets van. Ze hebben een goed huwelijk. Maar Sarah is gewoon te “onvolwassen” en “koestert te hoge verwachtingen”. Ze heeft niet in de gaten hoezeer hij op zijn werk onder druk staat en dat hij niet altijd kan denken aan “de rozengeur en maneschijn” in het huwelijk. Tim draait zich om in zijn stoel en staart uit het raam met een uitdrukking op zijn gezicht van ‘wat moet je nou met zo’n vrouw?’

Bovenstaand verhaal schetst een typische situatie die zich kan voordoen in de praktijk van een relatietherapeut. Twee mensen, met een ogenschijnlijk goed huwelijk, raken in conflict met elkaar, en zien hiervoor geen directe oplossing. We begrijpen dat mensen vanuit gevoelens van wanhoop en uitzichtloosheid vaak hulp en advies zoeken bij een relatietherapeut. Als relatietherapeut kan je dan de volgende vragen stellen: hoe heeft het zover kunnen komen? En in het verlengde hiervan: in welke communicatiepatronen vervallen Sarah en Tim? Of: hoe kan ik er als relatietherapeut voor zorgen, dat de relatie tussen Sarah en Tim in stand blijft en de liefde weer kan terugkeren? Welnu, de eerste twee vragen worden vaak gesteld in traditionele relatietherapieën. De laatste vraag staat centraal bij een ‘Emotionally Focused relatietherapeut (kortweg EFT).

EFT is 2008 ontwikkeld door Dr. Sue Johnson. Johnson is klinisch psycholoog en heeft EFT ontwikkeld op basis van dertig jaar ervaring als relatietherapeut. Ze constateerde dat de huidige relatietherapieën niet effectief genoeg waren. Hierin werd namelijk vooral de nadruk gelegd op communicatieregels en het aanleren van technieken om problemen in de relatie beter op te lossen. Ze zag dat mensen door deze aanpak wel effectieve leerde te communiceren met elkaar, maar de ruzies en ergernissen bleven terugkeren. De liefde verdween en de verbondenheid verbrokkelde. Johnson kwam tot het inzicht dat de aanpak volledig voorbij gaat aan de kern van de relatieproblemen, namelijk liefde! En liefde is niet te vangen in de communicatieregels.

Wat is EFT?

EFT leert je dat er niets mis met je is als jij en je partner iedere keer weer in heftige en hopeloze ruzies terechtkomen over onbenullige dingen. Iedere relatie wordt als uniek gezien, maar gehoorzaamt wel aan dezelfde basiswetten. EFT gaat er namelijk vanuit dat we allemaal een (evolutionaire) behoefte hebben aan basisveiligheid in onze relaties. Gebeurtenissen die deze veiligheid bedreigen, veroorzaken bij ons stress en spanning, waardoor we onze toevlucht nemen tot automatische, razendsnelle noodmaatregelen om de veiligheid te herstellen. Deze maatregelen ontaarden meestal in ruzies, dien EFT ook wel ‘duivelse dialogen’ worden genoemd. Vaak begint het met een verwijt: “waarom heb je nou weer die dure Louis Vuitton gekocht? Je weet toch dat ik die dure tassen onzin vind”, waardoor de ander in de verdediging schiet en steeds afstandelijker wordt (tja, ik dacht ik koop weer eens iets moois voor mezelf. Je zegt namelijk redelijk vaak dat ik weer eens iets voor mezelf moet kopen. Nu doe ik doet en is het nog niet goed).

EFT bij relatietherapiecentrum Arnhem

Bij relatietherapiecentrum Arnhem werken we graag met EFT. Het is niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar ook uit de praktijk gebleken, dat EFT tot op heden de meest effectieve relatietherapie is. Als psychologen ervaren we EFT als een praktische, nuttige en prettige therapie. Het sluit vaak direct aan bij de wensen van cliënten, namelijk een kwalitatief betere relatie. En cliënten ervaren EFT ook als een krachtige manier om de liefde in de relatie weer aan te wakkeren en de verbondenheid tussen elkaar te versterken. Als extra aanvulling houden we bij onze praktijk rekening met de klassieke valkuil in relatietherapie. Mannen voelen zich door een vrouwelijke relatietherapeut vaak niet gehoord en kunnen dan het idee krijgen dat de relatietherapeut partij kiest voor het standpunt van de vrouw. Om dit probleem te ondervangen, wordt de man gekoppeld aan een mannelijke relatietherapeut (Mitch) en de vrouw gekoppeld aan een vrouwelijke relatietherapeut. Met als gevolg dat beide hun verhaal kunnen doen en de schijn van partijdigheid kan worden voorkomen.

Ten slotte wil ik iedereen nog even wijzen op het volgende: alledaagse relatieproblemen zijn volkomen normaal en horen nou eenmaal bij relaties. Het wordt echter anders wanneer één of beide, in het dagelijks functioneren, ernstig gaat lijden onder de problemen. Bijvoorbeeld door psychische problemen als depressie en angst. Of als de ruzies steeds ernstiger worden en beiden geen uitweg meer zien uit het patroon. Professionele hulp is dan aan te raden. Bel ons gerust voor een afspraak (06-13157272 of 06-41842365). Ook kan u een bericht sturen via het contactformulier. Of via mail: info@arnhempsycholoog.com. Momenteel hebben we geen wachtlijst, dus u kunt direct bij ons terecht.

Bedankt voor het lezen van deze blog

*Het voorbeeld van Sarah en Tim is ontleend aan het boek ‘Houd me vast’ van Dr. Sue Johnson. Een mooi, begrijpelijk en herkenbaar boek, wat als leidraad dient bij de EFT relatietherapie.

‘We verspillen onze tijd met het zoeken naar de volmaakte geliefde, in plaats van de volmaakte liefde te creëren’.

Tim Robbins

 

Spread the word. Share this post!

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *